Page 1 of 1

VISOKA ODŠKODNINA PLANINŠEC

Posted: 15 Jun 2017, 23:12
by Visoka odškodnina
Oškodovance v delovnih nezgodah bi radi opozorili na sledeče:

Vsekakor je strah pred delodajalci odvečen, neutemeljen pa je strah delodajalcev glede odgovornosti. V kolikor ima delodajalec sklenjeno zavarovanje civilne odgovornosti za poškodbe pri delu, celotno odškodnino krije pristojna zavarovalnica.

Rad bi opozoril vse tiste oškodovance v delovnih nezgodah, ki včasih zamenjujejo kolektivno nezgodno zavarovanje in zavarovanje civilne odgovornosti za poškodbe pri delu, da zraven zavarovalnin iz kolektivnega nezgodnega zavarovanja (dnevna odškodnina, invalidnina … ), zahtevajte veliko višjo denarno odškodnino iz naslova civilne odgovornosti, oziroma odgovornosti za poškodbe pri delu.

VISOKA ODŠKODNINA PLANINŠEC - 080 26 26

VEČ INFORMACIJ: https://www.visokaodskodninaplaninsec.s ... vnem-mestu